Hírek, aktualitások

Hirdetmény2021-02-18 19:03:43

Sajólád Község Önkormányzat
Házi Gyermekorvosi Szolgálatának

HIRDETMÉNYE

Dr. Naár Éva gyermekorvossal az alábbi tájékoztatást szeretnénk tudomásukra adni betegeink számára:

2021. 02. 01. - től az igazolások, táppénzes papírok kiadása, rendszeres gyógyszerek felírása
a rendelés megkezdése előtti egy órában lehetséges!
Hétfő : 14:00 - 15:00
Kedd: 13:00 - 14:00
Csütörtök : 14:00 - 15:00

A rendelésre való érkezés előre egyeztetett időpontban történik!!
Időpont nélkül beteget nem áll módunkban fogadni, kizárólag sürgős esetben!

Időpont egyeztetés a rendelésre:

06-70/459-1704
Hétfőn : 9 - 12 között
Kedden: 9 - 12 között
Szerdán : 9 - 12 között
Csütörtökön : 9 - 12 között
Pénteken : 8 - 11 között

Gyermekorvosi rendelés ideiglenes telefonszáma:

06 – 46 / 493 - 065

A fentiek betartása a kialakult járványhelyzet és mindannyiunk egészségének megőrzése

érdekében szükséges és indokolt!

Köszönjük kedves betegeink együttműködését!

FELNŐTT RENDELÉS VÁLTOZÁS2021-02-18 19:01:42

Február 19. (péntek) 8:00-10:00

Rendel: Dr. Kovács Viktória
Sürgős esetben hívható: 06-30/735-4290

Február 22. (hétfő) 9:00-11:00

Rendel: Dr. Papp Renáta
Sürgős esetben hívható: 06-30/423-7189

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEK HÁZIORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE2021-02-08 10:10:44

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEK HÁZIORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

Sajólád Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony / munkaszerződés keretében betöltendő gyermek háziorvosi tevékenységre. Az önkormányzat a tevékenység ellátásához egy frissen felújított, teljesen felszerelt rendelőt biztosít.
Az ellátandó feladatkör:
Sajólád Község gyermek háziorvosi körzetéhez tartozó gyermekek ellátása
A feladat ellátásának helye:
Önkormányzati tulajdonú, felújított, jól felszerelt korszerű rendelőben.
Címe. Sajólád, Dózsa Gy. út 111.
Pályázati feltételek:
-büntetlen előélet,
-magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus
-Magyar Orvosi Kamarai Tagság
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
– vállalkozói / alkalmazotti formában való működtetés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 15.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Sajólád Község
Önkormányzata részére címezve (3572 Sajólád, Ady E. utca 2.)
A borítékon kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi körzet pályázata”

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. március 31. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű feladat-ellátási szerződés / munkaszerződés
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés / munkaszerződés megkötését követően, az egészségügyi
tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően
A praxisba bejelentett biztosítottak száma. 650 fő
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.sajolad.hu
www.oali.hu
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pozbai Zoltán polgármester nyújt a
46/593-220-as telefonszámon.

Hirdetmény2021-02-01 12:02:47

Sajólád Község Önkormányzat
Házi Gyermekorvosi Szolgálatának

HIRDETMÉNYE

Dr. Naár Éva gyermekorvossal az alábbi tájékoztatást szeretnénk tudomásukra adni

betegeink számára:

2021. 02. 01. - től az igazolások, táppénzes papírok kiadása, rendszeres gyógyszerek felírása
a rendelés megkezdése előtti egy órában lehetséges!
Hétfő : 14:00 - 15:00
Kedd: 13:00 - 14:00
Csütörtök : 14:00 - 15:00

A rendelésre való érkezés előre egyeztetett időpontban történik!!
Időpont nélkül beteget nem áll módunkban fogadni, kizárólag sürgős esetben!

Időpont egyeztetés a rendelésre:

06-70/459-1704
Hétfőn : 9 - 12 között
Kedden: 9 - 12 között
Szerdán : 9 - 12 között
Csütörtökön : 9 - 12 között
Pénteken : 8 - 11 között

Gyermekorvosi rendelés ideiglenes telefonszáma:

06 – 46 / 493 - 065

A fentiek betartása a kialakult járványhelyzet és mindannyiunk egészségének megőrzése

érdekében szükséges és indokolt!

Köszönjük kedves betegeink együttműködését!

Álláslehetőségek Sajóládon2021-01-17 12:08:40
A Magyar Honvédség tájékoztatása2021-01-17 11:59:49

Újabb speciális tartalékos katonai kiképzések indulhatnak februárban

Továbbra is várja a speciális önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezőket a Magyar Honvédség. A 6+6 hónapos munkahelyteremtő programhoz nyár óta közel ezren csatlakoztak, de a szolgálat iránt továbbra is nagy az érdeklődés, ezért akár már február 1-jén újabb kiképzések indulhatnak.

A Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatója, mely a koronavírus-járvány elleni védekezésben akár több ezer fő foglalkoztatásával is szerepel vállal. A speciális tartalékosi szolgálat a munkahelyüket elveszítő, felnőtt korú, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgároknak szól. A honvédségnél mindenki megtalálhatja a számításait, mert a klasszikus katonai feladatok mellett, szinte valamennyi civil szakma képviselőit tudják foglalkoztatni.

A program júliusi indulásakor 14 helyszínen közel 400 fő vonult be, szeptemberben pedig 13 helyszínen több mint 350 fővel kezdődtek meg a kiképzések. A bevonulás harmadik üteme október elsején volt 10 helyszínen, ekkor több mint 200 fő írt alá szerződést a honvédséggel. A jelentkezés feltétele a büntetlen előélet és egy egyszerűsített egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való megfelelés.

A felvételt nyert katonák három ciklusban végzik a hat hónapos kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez idő alatt bruttó 161 ezer forintos illetményt, utazási költségtérítést, ruházati ellátást és étkezést kapnak. A foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot jelentenek. Ha valaki közben úgy dönt, hogy visszatér a civil életbe, azt bármikor, hátrányos következmények nélkül megteheti, de a szerződés újabb 6 hónappal meg is hosszabbítható.

A jelentkezők dönthetnek úgy is, hogy áttérnek más tartalékos szolgálati formára, vagy pályájukat szerződéses katonaként folytatják, amennyiben megfelelnek az ehhez szükséges fizikai, pszichikai és egészségügyi feltételeknek. A Magyar Honvédség a toborzóirodáiban és az interneten is vár mindenkit, aki a haza szolgálatát választja, további információk a www. iranyasereg.hu oldalon találhatóak.

 

TÁJÉKOZTATÓ2021-01-10 15:56:00

TÁJÉKOZTATÓ

 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartamának meghosszabbításáról

Felhívjuk az érintett szülők, törvényes képviselők figyelmét arra, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 9. § bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.”

 

A kormányrendelet értelmében

a 2020. december 04-e után lejáró jogosultságok 2021. április 30. napjáig

automatikusan meghosszabbodnak.

Fentieknek megfelelően: amennyiben a jogosultsága korábban járna le, mint ahogyan a veszélyhelyzet megszűnik, teendője nincsen, a jogosultság automatikusan meghosszabbításra kerül.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a veszélyhelyzet feloldása után, bár a jogosultsága még fennáll majd az azt követő második hónap végéig, az új kérelmet rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt már ekkor be lehet nyújtani.

Sajólád, 2021. január 07.

 

                                                                           Veres Mária

                                                                           jegyző    

HIRDETMÉNY IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL2020-12-14 16:52:38

HIRDETMÉNY

IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Családsegítő Szolgálat
2020. december 21.-2020. december 31. között igazgatási szünet miatt zárva tart.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap:

2021. január 4. (hétfő) 08.00 órától

Sürgős esetben (csak haláleset anyakönyvezése) hívható
a +36-70-459-1714-es ügyeleti telefonszám.

Megértésüket köszönjük!

Sajólád, 2020. december 14.

Veres Mária
jegyző

FELNŐTT RENDELÉS VÁLTOZÁS2020-12-13 17:34:10

FELNŐTT RENDELÉS VÁLTOZÁS!

December 14- 18. között

HÉTFŐ 10:00-12:00

KEDD 10:00-12:00

SZERDA 10:00-12:00

CSÜTÖRTÖK 10:00-12:00

PÉNTEK 10:00-12:00

RENDSZERES GYÓGYSZEREK IGÉNYLÉSE 8:00-10:00-IG

ELLÁTÁS CSAK TELEFONOS EGYEZTETÉS UTÁN!

Rendel: Dr. Almási Eszter
Sürgős esetben hívható: 06-30/337-7073

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEK HÁZIORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE2020-12-03 14:09:55

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEK HÁZIORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

Sajólád Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony / munkaszerződés keretében betöltendő gyermek háziorvosi tevékenységre. Az önkormányzat a tevékenység ellátásához egy frissen felújított, teljesen felszerelt rendelőt biztosít.


Az ellátandó feladatkör:
Sajólád Község gyermek háziorvosi körzetéhez tartozó gyermekek ellátása


A feladat ellátásának helye:
Önkormányzati tulajdonú, felújított, jól felszerelt korszerű rendelőben.
Címe. Sajólád, Dózsa Gy. út 111.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus
- Magyar Orvosi Kamarai Tagság
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
- vállalkozói / alkalmazotti formában való működtetés


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Sajólád Község Önkormányzata részére címezve (3572 Sajólád, Ady E. utca 2.)
A borítékon kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi körzet pályázata”

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. február 28. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű feladat-ellátási szerződés / munkaszerződés

A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés / munkaszerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően
A praxisba bejelentett biztosítottak száma. 650 fő
 

A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.sajolad.hu
www.oali.hu
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pozbai Zoltán polgármester nyújt a 46/593-220-as telefonszámon.

Tájékoztatás2020-11-30 18:14:34

A FELNŐTT HÁZIORVOSI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJÉRŐL 2020. DECEMBER 01.

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS:

Hétfő: 08.00-11.00
Kedd: 08.00-11.00
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: 08.00-11.00
Péntek: 08.00-11.00

Időpontkérés telefonszáma: a 46/493-065 az alábbi időszakban:
Minden nap 11.00-12.00 óra között
Rendelési idő alatt csak a vezetékes telefont lehet használni!

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Hétfő: 15.00-17.30
Kedd: 14.00-16.30
Csütörtök: 15.00-17.30

Időpontkérés telefonszáma: 70/459-1704 az alábbi időszakban:
Hétfő: 12.30-14.30 között
Kedd:11.00-12.00 között
Szerda:12.30-14.30 között
Csütörtök: 9.30-11.00 között
Péntek: 12.30-14.30 között

Fogorvosi rendelés változás 2020 december 1.2020-11-30 18:05:25

Bővebben...

2020-11-25 13:23:50

TÁJÉKOZTATÁS

A HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJÉRŐL ÉS AZ ELŐJEGYZÉSI RENDRŐL 2020. DECEMBER 01. NAPJÁTÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. december 01. napjától a házi gyermekorvosi szolgáltatást tartós helyettesítés keretében Sajólád Község
Önkormányzata biztosítja az alábbiak szerint.


A helyettesítő orvos: Dráviczkiné dr. Naár Éva
A gyermekápoló: Horváthné Kádár Judit Katalin
A rendelési idők a következőképpen alakulnak:
Hétfő: 15:00-17:30
Kedd: 14:00-16:30
Csütörtök: 15:00-17:30


A rendelésre előjegyzés kérhető a 70/459-1704 -es telefonszámon az alábbi időpontokban:
Hétfő: 12.30-14.30 között
Kedd:11.00-12.00 között
Szerda:12.30-14.30 között
Csütörtök: 9.30-11.00 között
Péntek: 12.30-14.30 között
Kérjük a fentiek figyelembevételét és betartását.

Sajólád, 2020. november 24.                                  

Pozbai Zoltán
                                                                       polgármester

Pénztári kifizetés2020-11-16 17:52:16

Bővebben...

Polgármesteri határozat2020-11-16 17:50:34

Bővebben...

Felnőtt háziorvosi rendelés VÁLTOZÁS2020-11-12 07:48:15

Felnőtt háziorvosi rendelés VÁLTOZÁS 2020.11.16.-11.23. között

Hétfő (11.16.) 8:00-11:00

Kedd (11.17.) 8:00-11:00
CSAK SÜRGŐS ESETBEN!

Szerda (11.18.) 15:00-17:00

Csüt. (11.19.) 8:00-11:00

Péntek (11.20.) 11:00-12:00

Hétfő (11.23.) 8:00-11:00
CSAK SÜRGŐS ESETBEN!

Rendel: Dr. Kovács Viktória
Sürgős esetben hívható: 06-30/735-4290

Áramszünet2020-11-08 12:09:47

Matricás hulladékgyűjtő azonosítás 2020-10-29 17:30:23

Bővebben...

Hirdetmény2020-10-29 17:26:57

HIRDETMÉNY

Az Egészségházban biztosított VÉRVÉTEL az alábbi időpontban szabadság miatt ELMARAD:

2020. november 05.

Hirdetmény2020-10-26 12:47:38

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Egészségfejlesztési Irodája/Lelki Egészségközpontja az EFOP-1.8.20-17-2017-00024 pályázat keretein belül, a kialakult járványhelyzet miatti fokozódó stressz és bizonytalanság kezelése céljából online konzultációkat indít az alábbi témákban:
- Kamaszokról szülőknek című csoportos konzultáció,
- Kiégés megelőzésére szolgáló csoportos konzultáció,
- Stresszkezelő csoportos konzultáció ,
- Szenvedélybeteg hozzátartozói csoport ,
- „Alkohol és drog” addiktológiai konzultáció.
A konzultációk folyamatosan, heti rendszerességgel zajlanak és térítésmentesen érhetőek el a lakosság számára.

A programokról bővebben a mellékelt linken tájékozódhatnak ill. a jelentkezés is ott lehetséges.
Kérjük lájkolják az „Egészségfejlesztési Iroda Miskolc” facebook oldalunkat, hogy ott is értesülhessenek további programjainkról.
https://www.facebook.com/miskolci.iroda/events/?ref=page_internal

dr.Rimaszékiné Mazurka Dóra
szakmai vezető

Idősek támogatása 20202020-10-20 19:43:31

Bővebben...

Szociális tűzifa 20202020-10-20 19:41:15

Bővebben...

Tájékoztatás2020-10-20 19:37:16

NMHHH...

Bursa Hungarica 20212020-10-02 14:44:45

Bővebben a letölthető dokumentumok - Bursa Hungarica 2021 menüpont alatt!

Magyar Honvédség2020-10-02 14:36:54

Legeltetési tilalom és ebzárlat 2020 ősz2020-10-02 14:25:29

Bővebben...

Meghívó - Képviselő testületi ülés 2020-092020-09-11 07:43:12

A napirendi pontok megtekinthetőek itt...

Hirdetmény2020-09-11 07:39:07

HIRDETMÉNY

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltak alapján

2020. szeptember 16. napján (szerdán) 08.30 órai kezdettel
A Községháza Házasságkötő termében (Sajólád, Ady E. utca 2. sz.)

KÖZMEGHALLGATÁST TART
melyre várja a település lakosságát

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a közmeghallgatáson a község polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem adható szó.
A közmeghallgatás előtt Veres Mária jegyzőhöz a kérés, javaslat írásban is eljuttatható a Polgármesteri Hivatal postai címére, a hivatal előtt található postaládába vagy a központi e-mail címre elektronikus úton: ph@sajolad.hu .
A közmeghallgatáson a koronavírus járvánnyal összefüggő higiénés szabályok betartása kötelező:
Megjelenéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a maszk használata A résztvevők egymástól kötelesek 1,5 méteres távolságot tartani, a teremben az ülőhelyek ennek megfelelően kerülnek elhelyezésre.

Sajólád, 2020. szeptember 8.

Tisztelettel   
Pozbai Zoltán
polgármester 

Próba népszámlálás 20202020-09-01 07:43:09

Országszerte 72 település mintegy 14 000 háztartása segítheti a jövő évi

népszámlálás előkészítését

Budapest, 2020. augusztus 31. – Reprezentatív, azaz a teljes magyar társadalmat leképező adatgyűjtés keretében próbanépszámlálást indít augusztus 31-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A próbafelvétel célja, hogy adatokkal segítse a 2021. évi népszámlálás szakmai előkészítését. A részvétel önkéntes, de fontos, hiszen egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.

Bővebben...

Felnőtt rendelés - változás 2020-09-01 07:39:58

Felnőtt rendelés - változás 

2020.09.02-án 13:00 - 15:30-ig lesz rendelés.

Rendel: Dr Kovács Viktória

Rendezvények

Ládi körkép

Pályázatok

Csatlakozás az ASP rendszerhez

Tájékoztató

Humán szolgáltatások fejlesztése Harsányban és térségében

Vízrendezés

Tájékoztató

Közvilágítás

Képek

Napelem

Képek

Energetika

Képek

SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONT KIALAÍTÁSA SAJÓLÁDON

Dokumentáció

B.A.Z. Megyei Kormányhivatal

Facebook

Hírek

Hírek

Köszöntő

Köszöntő

Sajólád © Copyright 2015. Minden jog fenntartva!
Készítette: Czaga