Hírek, aktualitások

Meghívó - Képviselő testületi ülés 2020-092020-09-11 07:43:12

A napirendi pontok megtekinthetőek itt...

Hirdetmény2020-09-11 07:39:07

HIRDETMÉNY

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltak alapján

2020. szeptember 16. napján (szerdán) 08.30 órai kezdettel
A Községháza Házasságkötő termében (Sajólád, Ady E. utca 2. sz.)

KÖZMEGHALLGATÁST TART
melyre várja a település lakosságát

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a közmeghallgatáson a község polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem adható szó.
A közmeghallgatás előtt Veres Mária jegyzőhöz a kérés, javaslat írásban is eljuttatható a Polgármesteri Hivatal postai címére, a hivatal előtt található postaládába vagy a központi e-mail címre elektronikus úton: ph@sajolad.hu .
A közmeghallgatáson a koronavírus járvánnyal összefüggő higiénés szabályok betartása kötelező:
Megjelenéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a maszk használata A résztvevők egymástól kötelesek 1,5 méteres távolságot tartani, a teremben az ülőhelyek ennek megfelelően kerülnek elhelyezésre.

Sajólád, 2020. szeptember 8.

Tisztelettel   
Pozbai Zoltán
polgármester 

Próba népszámlálás 20202020-09-01 07:43:09

Országszerte 72 település mintegy 14 000 háztartása segítheti a jövő évi

népszámlálás előkészítését

Budapest, 2020. augusztus 31. – Reprezentatív, azaz a teljes magyar társadalmat leképező adatgyűjtés keretében próbanépszámlálást indít augusztus 31-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A próbafelvétel célja, hogy adatokkal segítse a 2021. évi népszámlálás szakmai előkészítését. A részvétel önkéntes, de fontos, hiszen egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.

Bővebben...

Felnőtt rendelés - változás 2020-09-01 07:39:58

Felnőtt rendelés - változás 

2020.09.02-án 13:00 - 15:30-ig lesz rendelés.

Rendel: Dr Kovács Viktória

Hirdetmény - Orvosi rendelés2020-08-19 17:46:04

FELNŐTT RENDELÉS VÁLTOZÁS!

aug. 24-től aug. 31-ig

HÉTFŐ 14:00-16:00
KEDD 14:00-16:00
SZERDA 8:00-10:00
CSÜTÖRTÖK 14:00-16:00
PÉNTEK 13:00-15:00
SZOMBAT 8:00-10:00
HÉTFŐ (08.31.) 9:00-11:00

Rendel: Dr. Papp Renáta
Sürgős esetben hívható: 06-30/423-7189

Hirdetmény - Égetés2020-08-19 17:44:33

Bővebben...

Hirdetmény - Iskolakezdés2020-08-19 17:41:38

HIRDETMÉNY ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 11/2017.(X.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.


Az önkormányzat szociális kiadásai terhére az elmúlt évekhez hasonlóan iskolakezdési támogatást biztosít települési támogatásként a településen állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolás, középiskolás és felsőfokú képzésben résztvevő gyermek és fiatal felnőtt részére. A támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét. (2020. évben 142.500-Ft)

Az iskolakezdéshez biztosított támogatás mértéke:
a) Általános iskolai tanulók részére, tanulónként egyszeri: 10.000.- Ft.
b) Középiskolai tanulók részére, és felnőttképzésben résztvevők részére egyszeri 15.000.- Ft.
c) Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgató részére egyszeri 17.000.- Ft.

A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, a támogatás kifizetésére szeptember hónapban kerül 
A jövedelem számítására, az eljárásra a szociális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozását kell alkalmazni. Az iskolalátogatási igazolásnak a 2020/2021. tanévre kell szólnia. A támogatásról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A támogatás természetbeni támogatásként is megállapítható.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020. SZEPTEMBER 30. NAPJA (SZERDA),
A KIFIZETÉS HATÁRIDEJE 2020. OKTÓBER 16. NAPJA.


A határidő elmulasztása jogvesztő.
Sajólád, 2020. augusztus 11.


                                                                                      Veres Mária
                                                                                             jegyző   

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS!2020-08-10 13:33:50

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS!

2020.08.12-én    07:00- 09:00-ig lesz rendelés

Rendel: Dr. Papp Renáta
Sürgős esetben hívható: 06-30/423-7189

Fogorvosi rendelés változás2020-08-10 11:33:16

FOGORVOSI ELLÁTÁS

Tisztelt Betegeink!

A fogorvosi rendelés

2020. augusztus 10-től 2020. augusztus 13-ig szabadság miatt elmarad.

Sürgős esetben, fogfájás miatt az ónodi Fogorvosi rendelőt (Dr. Székely Balázs ) keressék fel.

2020. 08. 10. Hétfő 9:00-10:00
2020. 08. 11. Kedd 15:00-16:00
2020. 08. 12. Szerda 9:00-10:00
2020. 08. 13. Csütörtök 9:00-10:00

Köszönettel: Dr. Basista Titusz

KH vezető pályázat2020-08-10 08:05:13

Sajólád Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Sajóládi Közösségi Ház igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól 2021. január 1.-2025. december 31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3572 Sajólád, Dózsa Gy. út 110.

 

Bővebben...

Hirdetmény - Igazgatási szünet2020-08-10 08:00:02

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2020. augusztus 17. – 2020. augusztus 19. között igazgatási szünet miatt zárva tart.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2020. augusztus 24. (hétfő) 08.00 órától

Sürgős esetben (csak haláleset anyakönyvezése) hívható a +36-70-459-1714-es ügyeleti telefonszám.

Megértésüket köszönjük!

Sajólád, 2019. december 6.
                                                                                     Veres Mária
                                                                                             jegyző

Meghívó - Képviselő testületi ülés 2020 Augusztus2020-08-03 07:32:36

Bővebben...

Légi szúnyoggyérítés2020-08-02 20:47:56

Ezúton értesítsük a lakosságot, hogy tepepülésünk területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. 

A kezdés pontos időpontja 2020. Aug 4. napján, a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés aug 05 vagy 06-án kerül elvégzésre.

Bővebben....

Felnőtt háziorvos rendelés változás2020-07-30 12:08:22

A felnőtt háziorvosi szolgálatnál helyettesítés lesz augusztus 3-tól augusztus 14-ig

HÉTFŐ 8:00-10:00

KEDD 8:00-10:00

SZERDA 13:00-15:00

CSÜTÖRTÖK 9:00-11:00

PÉNTEK 12:00-14:00

Rendel: Dr. Papp Renáta
Sürgős esetben hívható: 06-30/423-7189

BAZMKH tájékoztatás2020-07-19 12:36:09

Higiéniás szabályok betartása

Új koronavírus által okozott megbetegedések megelőzése

 

Iskolaőr2020-07-19 12:28:37

TÁJÉKOZTATÓ2020-07-09 16:43:59

TÁJÉKOZTATÓ

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ
JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Felhívjuk az érintett szülők, törvényes képviselők figyelmét arra, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 70. § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya

meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig.

Fentiek alapján a 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró jogosultságokat megállapító határozatok 2020. augusztus 31. napjáig minden további igazolás nélkül felhasználhatók a különböző hatóságoknál és intézményeknél.

Az ismételt megállapítás iránti kérelem a megszűnést megelőző három hónapban is benyújtható, ezért fenti feltételekkel rendelkezők benyújthatják újabb kérelmüket 2020. augusztus 31. előtt is.

Sajólád, 2020. július 09.

Veres Mária
jegyző    

VÁLTOZÁS A FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉSBEN2020-07-09 16:41:16

A rendelési idők helyettesítés miatt az alábbiak szerint módosulnak:

Júl. 13. (hétfő) 8:00-10:00

Júl.14. (kedd) 10:00-12:00

Júl.15. (szerda) 8:00-10:00

Júl.16. (csütörtök) 8:00-10:00

Júl.17. (péntek) 7:30-9:00

Rendel: Dr. Melcher Zoltán
Sürgős esetben hívható: 06-20/411-8987

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS!2020-07-09 16:38:13

Július 10-én
(pénteken)

rendelési idő:
11:00-13:00

Ügyfél fogadási rend kormányablak2020-07-03 07:15:52

A dokumentum megtekinthető itt...

Változás2020-06-29 08:14:38

VÁLTOZÁS!

A rendelési idők helyettesítés miatt az alábbiak szerint módosulnak:

Július 1. (szerda): Egészségügyi munkaszüneti nap

Július 2. (csütörtök) 10:00-12:00

Július 3. (péntek) 7:30-9:00

Rendel: Dr. Melcher Zoltán
Sürgős esetben hívható: 06-20/411-8987

Kormányablak kitelepülés 2020 junius292020-06-23 09:06:11

Bővebben...

Hirdetmény ügyfélfogadásról2020-06-23 09:03:36

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 232/A. §-ában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás, valamint Sajólád Község Önkormányzat Képviselő - testületének 12/2018.(XI.21.) önkormányzati rendelete alapján

2020. július 1-je (szerda) munkaszüneti nap a köztisztviselők számára

Ezen a napon a Polgármesteri Hivatal z á r v a lesz, az ügyfélfogadás szünetel. Sürgős esetben (csak haláleset anyakönyvezése) hívható a +36-70-459-1714-es ügyeleti telefonszám.

Megértésüket köszönjük!

Sajólád, 2020. június 23.

                                                                                     Veres Mária
                                                                                             jegyző

Meghívó - Képviselő testületi ülés 2020 június2020-06-22 07:52:06

A napirendi pontok megtekinthetőek itt...

Postai hirdetmény2020-06-04 10:07:44

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Áfa törvény 169. § dc) pontjának új, 2020. július 1-jétől hatályos előírása alapján

ADÓSZÁMMAL RENDELKEZŐ CÉGEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK ESETÉBEN SZÁMLÁT KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN TUDUNK KIÁLLÍTANI, AMENNYIBEN AZ ADÓSZÁMÁT MEGADJA.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Magyar Posta

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ2020-05-21 17:04:50

Tisztelt Lakosság!

Hivatkozással a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet és az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet előírásaira az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
 

1. Játszótér
A Fráter utcán működő „Maja” játszótér 2020. május 22. napjától mindennap 10-19 óra között nyitva tart. A játszótér kinyitásakor, zárásakor, valamint négyóránként a terület és az eszközök fertőtlenítésére kerül sor. Kérjük a látogatókat, hogy gondossággal látogassák a játszóteret!
 

2. Sajóládi Gyöngyszem Óvoda
2020. május 25. napjától az óvoda a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik, a gyermekeket az óvodai nevelésben való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadja.


3. Védőnői szolgálat
Már 2020. május 04. napjától a védőnői szolgálat a megfelelő óvintézkedések betartása mellett a korábbi rendnek megfelelően folytatja működését a hét minden napján. Mind a tanácsadási napokon, mind az egyéb védőnőkkel történt kontaktus során a megfelelő óvintézkedéseket be kell tartani, szájmaszkot kell viselni.
 

4. Sajóládi Polgármesteri Hivatal
2020. június 02. napjától a hivatalban az ügyfélfogadásra és a pénztári nyitvatartási órákra a veszélyhelyzet előtti rend vonatkozik. A személyes ügyfélfogadás során szájmaszk használata kötelező.
 

5. Sajóládi Közösségi Ház
2020. június 02. napjától a közösségi ház a veszélyhelyzet előtti szokásos nyitvatartása szerint működik. A szolgáltatások személyes igénybevétele során szájmaszk használata kötelező.


6. Családsegítő szolgálat
2020. június 02. napjától a családsegítő szolgálat a veszélyhelyzet előtti szokásos ügyfélfogadása szerint fogadja az ügyfeleket a hivatal épületében. A szolgáltatások személyes igénybevétele során szájmaszk használata kötelező.

Sajólád, 2020. május 21.

Tisztelettel:  

Pozbai Zoltán

polgármester 

2020-05-21 16:51:42

Utasítások...

Eboltás 20202020-05-13 19:19:08

FELHÍVÁS!!!

AZ EBEK 2020. ÉVI - VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSÁRÓL

Az oltás időpontja: 2020. május 19. /kedd/ 09.00 órától – 11.00 óráig
A pótoltás időpontja: 2020. május 26. /kedd/ 14.00 órától – 16.00 óráig
Az oltás helye: Fráter György út 2. szám /karbantartó műhely udvara/

Az eboltási könyvet mindenki hozza magával, elvesztése esetén a pótlás: 500-Ft-/db
Az oltás díja: 4.000-Ft/db/eb
A chip elhelyezése: 4.000-Ft/db/eb
Háznál történő oltás esetén a kiszállás díja: 1.000-Ft
Továbbá tájékoztatom az ebtulajdonosokat, hogy lehetőség van az állatorvosi rendelőben is (Bőcs, Rákóczi út 75.) az oltás elvégeztetésére. Abban az esetben, ha
a korábban meghirdetett időpontokban az oltási kötelezettségének nem tett eleget, úgy a fent megadott határidőig van lehetősége a mulasztásának pótlására. Az oltás mihamarabbi pótlása érdekében hívja Dr. Dobrosi György állatorvost (Bőcs, Rákóczi út 75) a 20/921-3079-es telefonszámon, aki az előre egyeztetett időpontban elvégzi az oltást háznál, illetve a rendelőben.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos köteles
veszettség ellen beoltatni. Ennek elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, és állategészségügyi bírságot szab ki az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő
bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. Rendelet alapján, aminek legkisebb összege 90.000-Ft. 

Valamennyi ebnek szájkosár viselése kötelező. Az oltást csak egészséges állatnak lehet beadni, ezért beteg állatot ne hozzon az oltóhelyre. Oltás nem adható
embernek sérülést okozó, hatósági megfigyelés alá vont ebeknek.

Sajólád, 2020. május 12.

Veres Mária
jegyző     

Legyél te is rendőr2020-05-11 17:00:11

Jelentkezési lap és bővebb tájékoztató...

BMH hirdetmény2020-05-11 16:51:42

 

Rendezvények

Ládi körkép

Pályázatok

Csatlakozás az ASP rendszerhez

Tájékoztató

Vízrendezés

Tájékoztató

Közvilágítás

Képek

Napelem

Képek

Energetika

Képek

SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONT KIALAÍTÁSA SAJÓLÁDON

Dokumentáció

B.A.Z. Megyei Kormányhivatal

Facebook

Hírek

Hírek

Köszöntő

Köszöntő

Sajólád © Copyright 2015. Minden jog fenntartva!
Készítette: Czaga