Hírek, aktualitások

2020-11-25 13:23:50

TÁJÉKOZTATÁS

A HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJÉRŐL ÉS AZ ELŐJEGYZÉSI RENDRŐL 2020. DECEMBER 01. NAPJÁTÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. december 01. napjától a házi gyermekorvosi szolgáltatást tartós helyettesítés keretében Sajólád Község
Önkormányzata biztosítja az alábbiak szerint.


A helyettesítő orvos: Dráviczkiné dr. Naár Éva
A gyermekápoló: Horváthné Kádár Judit Katalin
A rendelési idők a következőképpen alakulnak:
Hétfő: 15:00-17:30
Kedd: 14:00-16:30
Csütörtök: 15:00-17:30


A rendelésre előjegyzés kérhető a 70/459-1704 -es telefonszámon az alábbi időpontokban:
Hétfő: 12.30-14.30 között
Kedd:11.00-12.00 között
Szerda:12.30-14.30 között
Csütörtök: 9.30-11.00 között
Péntek: 12.30-14.30 között
Kérjük a fentiek figyelembevételét és betartását.

Sajólád, 2020. november 24.                                  

Pozbai Zoltán
                                                                       polgármester

Pénztári kifizetés2020-11-16 17:52:16

Bővebben...

Polgármesteri határozat2020-11-16 17:50:34

Bővebben...

Felnőtt háziorvosi rendelés VÁLTOZÁS2020-11-12 07:48:15

Felnőtt háziorvosi rendelés VÁLTOZÁS 2020.11.16.-11.23. között

Hétfő (11.16.) 8:00-11:00

Kedd (11.17.) 8:00-11:00
CSAK SÜRGŐS ESETBEN!

Szerda (11.18.) 15:00-17:00

Csüt. (11.19.) 8:00-11:00

Péntek (11.20.) 11:00-12:00

Hétfő (11.23.) 8:00-11:00
CSAK SÜRGŐS ESETBEN!

Rendel: Dr. Kovács Viktória
Sürgős esetben hívható: 06-30/735-4290

Áramszünet2020-11-08 12:09:47

Matricás hulladékgyűjtő azonosítás 2020-10-29 17:30:23

Bővebben...

Hirdetmény2020-10-29 17:26:57

HIRDETMÉNY

Az Egészségházban biztosított VÉRVÉTEL az alábbi időpontban szabadság miatt ELMARAD:

2020. november 05.

Hirdetmény2020-10-26 12:47:38

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Egészségfejlesztési Irodája/Lelki Egészségközpontja az EFOP-1.8.20-17-2017-00024 pályázat keretein belül, a kialakult járványhelyzet miatti fokozódó stressz és bizonytalanság kezelése céljából online konzultációkat indít az alábbi témákban:
- Kamaszokról szülőknek című csoportos konzultáció,
- Kiégés megelőzésére szolgáló csoportos konzultáció,
- Stresszkezelő csoportos konzultáció ,
- Szenvedélybeteg hozzátartozói csoport ,
- „Alkohol és drog” addiktológiai konzultáció.
A konzultációk folyamatosan, heti rendszerességgel zajlanak és térítésmentesen érhetőek el a lakosság számára.

A programokról bővebben a mellékelt linken tájékozódhatnak ill. a jelentkezés is ott lehetséges.
Kérjük lájkolják az „Egészségfejlesztési Iroda Miskolc” facebook oldalunkat, hogy ott is értesülhessenek további programjainkról.
https://www.facebook.com/miskolci.iroda/events/?ref=page_internal

dr.Rimaszékiné Mazurka Dóra
szakmai vezető

Idősek támogatása 20202020-10-20 19:43:31

Bővebben...

Szociális tűzifa 20202020-10-20 19:41:15

Bővebben...

Tájékoztatás2020-10-20 19:37:16

NMHHH...

Bursa Hungarica 20212020-10-02 14:44:45

Bővebben a letölthető dokumentumok - Bursa Hungarica 2021 menüpont alatt!

Magyar Honvédség2020-10-02 14:36:54

Legeltetési tilalom és ebzárlat 2020 ősz2020-10-02 14:25:29

Bővebben...

Meghívó - Képviselő testületi ülés 2020-092020-09-11 07:43:12

A napirendi pontok megtekinthetőek itt...

Hirdetmény2020-09-11 07:39:07

HIRDETMÉNY

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltak alapján

2020. szeptember 16. napján (szerdán) 08.30 órai kezdettel
A Községháza Házasságkötő termében (Sajólád, Ady E. utca 2. sz.)

KÖZMEGHALLGATÁST TART
melyre várja a település lakosságát

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a közmeghallgatáson a község polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem adható szó.
A közmeghallgatás előtt Veres Mária jegyzőhöz a kérés, javaslat írásban is eljuttatható a Polgármesteri Hivatal postai címére, a hivatal előtt található postaládába vagy a központi e-mail címre elektronikus úton: ph@sajolad.hu .
A közmeghallgatáson a koronavírus járvánnyal összefüggő higiénés szabályok betartása kötelező:
Megjelenéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a maszk használata A résztvevők egymástól kötelesek 1,5 méteres távolságot tartani, a teremben az ülőhelyek ennek megfelelően kerülnek elhelyezésre.

Sajólád, 2020. szeptember 8.

Tisztelettel   
Pozbai Zoltán
polgármester 

Próba népszámlálás 20202020-09-01 07:43:09

Országszerte 72 település mintegy 14 000 háztartása segítheti a jövő évi

népszámlálás előkészítését

Budapest, 2020. augusztus 31. – Reprezentatív, azaz a teljes magyar társadalmat leképező adatgyűjtés keretében próbanépszámlálást indít augusztus 31-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A próbafelvétel célja, hogy adatokkal segítse a 2021. évi népszámlálás szakmai előkészítését. A részvétel önkéntes, de fontos, hiszen egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.

Bővebben...

Felnőtt rendelés - változás 2020-09-01 07:39:58

Felnőtt rendelés - változás 

2020.09.02-án 13:00 - 15:30-ig lesz rendelés.

Rendel: Dr Kovács Viktória

Hirdetmény - Orvosi rendelés2020-08-19 17:46:04

FELNŐTT RENDELÉS VÁLTOZÁS!

aug. 24-től aug. 31-ig

HÉTFŐ 14:00-16:00
KEDD 14:00-16:00
SZERDA 8:00-10:00
CSÜTÖRTÖK 14:00-16:00
PÉNTEK 13:00-15:00
SZOMBAT 8:00-10:00
HÉTFŐ (08.31.) 9:00-11:00

Rendel: Dr. Papp Renáta
Sürgős esetben hívható: 06-30/423-7189

Hirdetmény - Égetés2020-08-19 17:44:33

Bővebben...

Hirdetmény - Iskolakezdés2020-08-19 17:41:38

HIRDETMÉNY ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 11/2017.(X.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.


Az önkormányzat szociális kiadásai terhére az elmúlt évekhez hasonlóan iskolakezdési támogatást biztosít települési támogatásként a településen állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolás, középiskolás és felsőfokú képzésben résztvevő gyermek és fiatal felnőtt részére. A támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét. (2020. évben 142.500-Ft)

Az iskolakezdéshez biztosított támogatás mértéke:
a) Általános iskolai tanulók részére, tanulónként egyszeri: 10.000.- Ft.
b) Középiskolai tanulók részére, és felnőttképzésben résztvevők részére egyszeri 15.000.- Ft.
c) Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgató részére egyszeri 17.000.- Ft.

A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, a támogatás kifizetésére szeptember hónapban kerül 
A jövedelem számítására, az eljárásra a szociális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozását kell alkalmazni. Az iskolalátogatási igazolásnak a 2020/2021. tanévre kell szólnia. A támogatásról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A támogatás természetbeni támogatásként is megállapítható.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020. SZEPTEMBER 30. NAPJA (SZERDA),
A KIFIZETÉS HATÁRIDEJE 2020. OKTÓBER 16. NAPJA.


A határidő elmulasztása jogvesztő.
Sajólád, 2020. augusztus 11.


                                                                                      Veres Mária
                                                                                             jegyző   

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS!2020-08-10 13:33:50

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS!

2020.08.12-én    07:00- 09:00-ig lesz rendelés

Rendel: Dr. Papp Renáta
Sürgős esetben hívható: 06-30/423-7189

Fogorvosi rendelés változás2020-08-10 11:33:16

FOGORVOSI ELLÁTÁS

Tisztelt Betegeink!

A fogorvosi rendelés

2020. augusztus 10-től 2020. augusztus 13-ig szabadság miatt elmarad.

Sürgős esetben, fogfájás miatt az ónodi Fogorvosi rendelőt (Dr. Székely Balázs ) keressék fel.

2020. 08. 10. Hétfő 9:00-10:00
2020. 08. 11. Kedd 15:00-16:00
2020. 08. 12. Szerda 9:00-10:00
2020. 08. 13. Csütörtök 9:00-10:00

Köszönettel: Dr. Basista Titusz

KH vezető pályázat2020-08-10 08:05:13

Sajólád Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Sajóládi Közösségi Ház igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól 2021. január 1.-2025. december 31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3572 Sajólád, Dózsa Gy. út 110.

 

Bővebben...

Hirdetmény - Igazgatási szünet2020-08-10 08:00:02

Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2020. augusztus 17. – 2020. augusztus 19. között igazgatási szünet miatt zárva tart.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2020. augusztus 24. (hétfő) 08.00 órától

Sürgős esetben (csak haláleset anyakönyvezése) hívható a +36-70-459-1714-es ügyeleti telefonszám.

Megértésüket köszönjük!

Sajólád, 2019. december 6.
                                                                                     Veres Mária
                                                                                             jegyző

Meghívó - Képviselő testületi ülés 2020 Augusztus2020-08-03 07:32:36

Bővebben...

Légi szúnyoggyérítés2020-08-02 20:47:56

Ezúton értesítsük a lakosságot, hogy tepepülésünk területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. 

A kezdés pontos időpontja 2020. Aug 4. napján, a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés aug 05 vagy 06-án kerül elvégzésre.

Bővebben....

Felnőtt háziorvos rendelés változás2020-07-30 12:08:22

A felnőtt háziorvosi szolgálatnál helyettesítés lesz augusztus 3-tól augusztus 14-ig

HÉTFŐ 8:00-10:00

KEDD 8:00-10:00

SZERDA 13:00-15:00

CSÜTÖRTÖK 9:00-11:00

PÉNTEK 12:00-14:00

Rendel: Dr. Papp Renáta
Sürgős esetben hívható: 06-30/423-7189

BAZMKH tájékoztatás2020-07-19 12:36:09

Higiéniás szabályok betartása

Új koronavírus által okozott megbetegedések megelőzése

 

Iskolaőr2020-07-19 12:28:37

Rendezvények

Ládi körkép

Pályázatok

Csatlakozás az ASP rendszerhez

Tájékoztató

Humán szolgáltatások fejlesztése Harsányban és térségében

Vízrendezés

Tájékoztató

Közvilágítás

Képek

Napelem

Képek

Energetika

Képek

SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONT KIALAÍTÁSA SAJÓLÁDON

Dokumentáció

B.A.Z. Megyei Kormányhivatal

Facebook

Hírek

Hírek

Köszöntő

Köszöntő

Sajólád © Copyright 2015. Minden jog fenntartva!
Készítette: Czaga