Pályázatok - Vízrendezés

2017. január 05.

KÖZLEMÉNY

Sajólád Község Önkormányzata „Sajólád, Muhi, Ónod, Borsodivánka, Egerlövő és Négyes települések belterületi vízrendezése” címmel Muhi, Ónod, Borsodivánka, Egerlövő és Négyes településekkel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján 345.000.000 Ft támogatásban részesült.

A projekt költsége 345.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Sajólád Község Önkormányzata Muhi, Ónod, Borsodivánka, Egerlövő és Négyes Községek Önkormányzataival közösen konzorciumi együttműködés keretében célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését.

A projekt átfogó célja a települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Specifikus célok:

- biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében

- a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése

- A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.

- Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A program keretében vállalt indikátorok:

Felújítandó bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza: 15 787 m

Szemléletformáló akcióban résztvevők száma: 750 fő

A projektelőkészítést követően a kivitelezési munkák a 6 településen 2018. június-2019. április között valósultak meg.

A projekt a 2019. 10.31-ig befejeződött mind a 6 érintett településen

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Borsodivánka

Egerlövő

Muhi

Négyes

Ónod

Sajólád

Fotók letöltése

Rendezvények

Ládi körkép

Pályázatok

Csatlakozás az ASP rendszerhez


Tájékoztató

Vízrendezés

Tájékoztató

Közvilágítás

Képek

Napelem

Képek

Energetika

Képek

SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONT KIALAÍTÁSA SAJÓLÁDON

Dokumentáció

B.A.Z. Megyei Kormányhivatal

Facebook

Hírek

Hírek

Köszöntő

Köszöntő

Sajólád © Copyright 2015. Minden jog fenntartva!
Készítette: Czaga