A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Sajóládon

Terület és Településfejlesztési Operatív Program Sajóládon

Pályázat címe: : A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Sajóládon

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00015

Projekt fő helyszíne: Sajóládi Gyöngyszem Óvoda (3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2.)

Célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása. A meglévő óvoda épületének felújítása, kibővítése egy tornaszobával, valamint egy új építésű 12 férőhelyes 1 csoportos bölcsődével. Projekt tervezett befejezése: 2020.11.29.

BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SAJÓLÁDON

Sajólád Község Önkormányzata „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Sajóládon” a TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00015 azonosító számú projektje támogatást nyert bölcsőde kialakítására a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.4.1-16 című felhívás keretében.

Projekt fő helyszíne: 3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2. 649 hrsz.

A Projekt összköltsége 97.500.000,- Ft, azaz Kilencvenhétmillió – ötszázezer forint.

Támogatás mértéke 100 %

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 09. hó 30. nap.

A bővítéssel érintett óvoda épülete Sajólád Község Önkormányzatának tulajdonában áll. Az épület jelenleg óvoda épületként működik. A fejlesztés során a meglévő óvoda épület tornaszobával történő bővítésére, valamint egy csoportos bölcsőde épület építésére szeretnének megoldást találni jelen pályázat keretein belül. A meglevő épületrészben is szükséges a külső nyílászárók részbeni cseréje, a hőszigetelés növelése és a gépészeti-elektromos rendszer megújítása, valamint a gyermekek mozgásigényének kielégítésére elengedhetetlen lenne egy tornaszoba építése.

A községben a születendő gyermekek száma azt mutatja, hogy szükséges lenne egy csoportos, 12 fő elhelyezésére szolgáló bölcsőde kialakítása. Főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztése nem releváns jelen projekt keretében. Mivel az épülettől körülbelül 150 m távolságra jól megközelíthető módon Sajólád Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Jókai út 6. szám (669 hrsz) alatti településközponti ingatlanon 507,87 m2 hasznos alapterületű szociális és közösségi központ építését tervezi a településen működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátásának megfelelő színvonalon, egy helyen történő biztosítása érdekében a TOP-4.2.1-15-BO1 pályázat keretében, így nincs szükség új konyha megépítésére jelen projekt keretében.

Az alacsonyabb üzemeltetési költség elérése, és a hatékonyabb energia megtakarítási ráta elérése érdekében az épületen napkollektort elhelyezése történik a tetőszerkezeten. Az épület akadálymentes megközelítése érdekében akadálymentes parkoló épül, és akadálymentes rámpa külön-külön a bejáratokhoz. Az akadálymentes követelmények teljesítése érdekében kialakítunk a belső térben egy akadálymentesített vizesblokkot. A fejlesztés konkrét célja fentiek alapján a jelenlegi óvoda bővítése tornaszobával és egy csoportos bölcsődével. Így a létrehozott bölcsődével a jelenlegi 0 férőhelyről 12 fősre emelkedik a településen a bölcsődei férőhelyek száma. A projekt intézményi működést érintő konkrét célja továbbá a pedagógiai munka infrastrukturális és eszközállománybeli támogatása, az épület racionális, takarékos üzemeltetésének megteremtése, energetikai korszerűsítés és a megújuló energiaforrások által a fenntartási költségek csökkentése (a kapacitásbővítéshez igazodóan, fajlagosan értve).

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Rendezvények

Ládi körkép

Pályázatok

Csatlakozás az ASP rendszerhez


Tájékoztató

Vízrendezés

Tájékoztató

Közvilágítás

Képek

Napelem

Képek

Energetika

Képek

SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONT KIALAÍTÁSA SAJÓLÁDON

Dokumentáció

B.A.Z. Megyei Kormányhivatal

Facebook

Hírek

Hírek

Köszöntő

Köszöntő

Sajólád © Copyright 2015. Minden jog fenntartva!
Készítette: Czaga